Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Aktivity » Poradenství » Development a Assessment centrum

Development a Assessment centrum

·         Seznámení se s kompetenčním modelem.
·         Identifikace klíčových kompetencí a podkompetencí.
·         Příprava vhodných diagnostických aktivit pro měření úrovně kompetencí a podkompetencí.
·         Diagnostické aktivity: Rozhovor, Prezentace, Skupinová práce, Psaný text , Osobnostní test.
·         Realizace AC/DC se skupinou pracovníků.
·         Vyhodnocení AC/DC (po ukončení AC/DC a po zpracování konečné zprávy).
·         Výsledkem je posouzení dosažení reálné úrovně měřených kompetencí u jednotlivých pracovníků nebo vedoucích pracovníků.

Webeditor Dynamicus® 2023