Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Změna a Zlepšení s Dynamicus®

 

Fenoménem dnešní doby je ZMĚNA. Mnoho lidí by se rádo změnilo a mnohem více ZLEPŠILO. Důvodů je více. Chceme lepší život, lepší partnerské vztahy, schopnost vychovávat potomky, být spokojenější i úspěšnější v práci.

Pomocníkem a průvodcem na této cestě ZLEPŠENÍ je Dynamicus®. Ano Pohyb, potřebná dávka Energie a Dynamika v myšlení i v tělesné stránce našeho počínání. Zde hledejme recept na naše ZLEPŠENÍ či ZMĚNY K LEPŠÍMU – POZITIVNÍ ZMĚNY. Jak řekl Sokrates, 469-399 p.n.l. athénský filosof a učitel, „Pohodlný život a lehce získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak tvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“

Vydejme se společně na pouť ZLEPŠENÍ každého z nás , včetně Dynamicus®.

Buďme pilní, jak nás k tomu nabádá Lucius Annaeus Seneca, 4 p.n.l.-65 n.l. římský rétor a filosof: „Píle je největší pomocí i prostřednímu nadání.“
Váš průvodce,  Josef Studený

 

Webeditor Dynamicus® 2023