Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Filosofie přístupu » Dynamika

Dynamika

 

Dynamika v činech i myšlení pomáhá uvolňovat napětí a stres a podporuje hledání nových cest k našemu ZLEPŠENÍ. Svět kolem nás se mění a je adekvátní být připraven i ke svému pohybu žádaným směrem. Jak řekl Andrew Carnegie, 1919, továrník: „ Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, jasný a krásný život Ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!“

Webeditor Dynamicus® 2023