Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Aktivity » Poradenství » Kompetenční model v organizaci a útvarech

Kompetenční model v organizaci a útvarech

·         Popsání kompetencí pro jednotlivé pracovníky a vedoucí pracovníky.
·         Identifikace číselné hodnoty - úrovně jednotlivých kompetencí pro konkrétní funkční zařazení pracovníků a vedoucích pracovníků.
·         Výsledkem je stanovení standardizovaného systému kompetencí a jejich číselné úrovně pro jednotlivé pracovníky a vedoucí pracovníky.

Webeditor Dynamicus® 2023