Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Rozvojové metody » Motivace účastníků

Motivace účastníků rozvoje

To, co děláme, je podmíněno naším zájmem, vůlí či motivací. Pokud se nám podaří vytvořit vhodné podmínky pro vytvoření motivace vedoucí k naší Dynamice, Odvaze, Empatii a Pozitivnímu myšlení, jsme na té nejlepší cestě k našemu ZLEPŠENÍ.

Dynamicus se proto orientuje na následující oblasti, podporující motivaci lidí a účastníků rozvoje vedoucího ke ZLEPŠENÍ.
      a)      Analýza situace
Analýza situace v souvislosti s tématem kurzu zaměstnanců proběhne formou strukturovaných rozhovorů s přibližně 1 nadřízeným pracovníkem, několika účastníky kurzu a s 1 HR pracovníkem.
Cíl/Efekt: Účastníci budou více motivováni, pokud uvidí a pocítí, že trénink je provázán s jejich praxí, jejich požadavky a nápady z jejich pracovního prostředí.
 
b)      Zadání jednoduchého pracovního případu účastníkům
Účastníci obdrží přibližně 14 dnů před zahájením tréninku pracovního případu, který se bude vztahovat k tématu tréninkového rozvoje. Příkladem může být: “Co bylo u Vás na posledním hodnocení nejsložitější či nejméně komfortní? nebo „Co se očekává od motivace zaměstnanců ve Vašem pracovním prostředí?
Cíl/Efekt: Účastníci budou do tématu kurzu emočně vtaženi s předstihem a budou díky řešení pracovního případu přemýšlet o konkrétním tématu tréninku.
 
c)       Osobní pozvání účastníků na trénink
Lektor osobně pozve každého účastníka na trénink. K oslovení využije e-mailovou korespondenci. Oslovení bude obsahovat představení lektora, prosbu o zpracování pracovního případu, cíl tréninku, jeho harmonogram a obsah.
Cíl/Efekt: Každému účastníkovi je tím projevena důležitost, osobní přístup a zájem o každého jednotlivce. Tím se opět zvyšuje motivace a zájem.
 
d)      Průběh tréninku s interaktivními prvky
Každý účastník dostává během každého dne tréninku opakovaně příležitost se projevit, a tím zvyšujeme jeho motivaci k aktivitě. Klíčové části know-how z trénovaných oblastí navíc budou vznikat za podpory účastníků.
Cíl/Efekt: „Lidé podporují to, co sami pomohli vytvořit“, řekl Seneca. Účastníci sami některé části vytvoří a tím zajistíme větší podporu i zapamatování si klíčových částí tréninku.
 
e)      Trénink s praktickými ukázkami
Při každém tréninku bude věnován dostatečný čas praktickému vyzkoušení specifických dovedností tématu. Každý účastník bude aplikovat jednu z rolí například vedoucího pracovníka, kolegu, zákazníka, podřízeného, nadřízeného i poskytovatele zpětné vazby.
Cíl/Efekt: Praktické ukázky a zapojení účastníků do různých rolí zvyšuje vytváření návyku – být schopen aplikovat klíčové dovednosti v konkrétním pracovním prostředí. Bez možnosti si situaci dostatečně vyzkoušet bychom výrazně snížili schopnost uplatnění.
 
f)       Videokamera a zpětná vazba
Účastníci budou moci několikrát během dne hodnotit sami sebe a podávat zpětnou vazbu na své kolegy a účastníky díky pořízeným videozáznamům. Je vždy respektován vztah jednotlivých účastníků k natáčení jejich osoby.
Cíl/Efekt: Hodnocení a zpětná vazba na reálnou a záznamem zopakovanou situaci pomáhá lépe porozumět svému chování, přístupu a návykům a adekvátně na ně reagovat a rychleji postupovat při získávání nových profesionálních návyků.
 
g)      Telefonický follow-up po skončení tréninku
Všichni účastníci mohou také využít telefonických konzultací v období po absolvování tréninku.
Cíl/Efekt: Účastníci získávají další jistotu, že ve složité situaci uplatnění poznatků z tréninku nejsou sami a mohou se na někoho dalšího obrátit s radou, dotazem, emocemi a podobně. Vše, co cítí, mohou sdílet s ostatními i lektorem a nejsou sami.
 
h)      Další setkání po 3-6 týdnech po tréninku
Všichni účastníci budou mít možnost se po 3-6 týdnech na 2-3 hodiny opět setkat a prezentovat výstupy uplatnění nových
zkušeností a dovedností na svých konkrétních pracovních i nepracovních aktivitách.
Cíl/Efekt: Účastníci tím posilují své někdy latentní návyky a podporují je k získání trvalých návyků. Osobní sdílení zkušeností a
zpětná vazba výrazným způsobem posiluje další odvahu a energii pro následná uplatňování.

Webeditor Dynamicus® 2023