Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Aktivity » Poradenství » Strukturované rozhovory

Strukturované rozhovory

·         Zjištění a posouzení potřeb pro další rozvojovou aktivitu.
·         Identifikace očekávání a možností pro další rozvojové aktivity pracovníků a vedoucích pracovníků.
·         Porozumění silným a rozvojovým stránkám.
·         Zjištění zkušeností: co se podařilo, co méně a analýza příčin.
·         Identifikace potenciálu pro zlepšení.
·         Podklady pro přípravu dalších kroků a specifického zacílení aktivit.
·         Závěrečná zpráva o zjištěních a doporučeních.

Webeditor Dynamicus® 2023