Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Rozvojové metody » Jednotková tréninková aktivita

Jednotková rozvojová aktivita

Svět kolem nás se vyvíjí a vytváří nové možnosti, ale i bariéry, které jsme před několika lety vůbec neznali. Řada společností i institucí musí z ekonomicky úsporných důvodů volit nové možnosti:

a)      Projekty podporované z fondů EU
b)      Méně vzdělávacích aktivit v roce
c)       Přesun vzdělávacích aktivit na další léta do nových rozpočtů
d)      Snižování investovaných prostředků na rozvoj svých lidí
e)      Hledání jiných forem rozvoje (e-learning, interní trenéři, vedoucí pracovník jako trenér apod.)
Pokud společnost i instituce hledá nástroje pro dosažení maximálních efektů ZLEPŠENÍ svých lidí za vynaložení možných finančních prostředků, je zde odpověď. Dynamicus představuje zcela inovativní koncept rozvoje vedoucího ke ZLEPŠENÍ. Pro snadné přiblížení se podívejme na spolupráci v rámci 1 tréninkové aktivity.
A – Zadání pracovního případu týkajícího se rozvojové oblasti cca 14 dnů před vlastním tréninkvým dnem
B– První část 1 denního tréninku, kde probíhá prezentace výstupů pracovního případu
C – Navázání na B a pokračování v nosném tématu a na konci dne si všichni účastníci odnášejí nové zadání případů
D – Po 3-6 týdnech probíhá 2-3 hodinová prezentace výsledků případů z C a výsledky zlepšení

Webeditor Dynamicus® 2023