Existuje jediný kousek vesmíru, který můžeš s jistotou zlepšit – a to jsi ty sám.“               Aldous Leonard Huxley, 1894-1963, spisovatel

Aktivity » Poradenství » Zpětná vazba 360°

Zpětná vazba 360°

·         Seznámení se s kompetenčním modelem.
·         Identifikace klíčových kompetencí a podkompetencí.
·         Identifikace rozsahu ZV 360°.
·         Cílová skupina hodnocených a jejich hodnotitelé (sebehodnocení, kolegové, nadřízený pracovník, podřízený pracovník, třetí strana).
·         Vytvoření či úprava dotazníku pro ZV 360°.
·         Časový prostor pro vyplnění dotazníku všemi hodnotiteli.
·         Závěrečná zpráva pro hodnoceného.
·         Individuální konzultace nad závěrečnou zprávou.
·         Výsledkem je posouzení dosažení reálné úrovně měřených kompetencí u jednotlivých pracovníků nebo vedoucích pracovníků.

Webeditor Dynamicus® 2023